Durendal Consulting
      a sharp edge makes the difference

 
INFORMATION IN ENGLISH

 

 
 
Om namnet Durendal
 
 
Kontakta oss
 
E-mail:
Namn:
   
 
Meddelande
 
 
 
 
Client Zone
Login:
Lösenord:
 
  Durendal Consulting
tel/fax: + 46 (0)8 570 198 20
mob: + 46 (0)70 638 80 20
mail: info@durendal.se

Durendal Consulting besitter mångårig erfarenhet av internationell försäljning och säljledning i branscher där affärerna till sin karaktär är komplexa och kunderna präglas av komplexa strukturer. Genomgående har den bärande idén varit att fokusera på kundnytta och med den fasta övertygelsen om att kunden alltid har rätt - rätt att byta leverantör!

Vår idé är att tillhandahålla och utveckla säljkompetensen i företag och organisationer.

Med vår erfarenhet och förmåga till coachning tar vi fram det bästa ur ert team, identifierar möjliga orsaker till säljhinder och skapar effektivitet. Allt med den tydliga avsikten att generera mer försäljning, förbättra er lönsamhet och skapa värde.


Specialområden

"Försäljningschef att hyra - Interim Management"
I en turn-around situation eller i samband med en tillfällig vakans, vid struktu-rella förändringar eller i ett start-up läge kan en tempo-rär lösning med en inhyrd försäljningschef vara att föredra framför en reguljär anställning.

Vi kan ta både ett ledar-ansvar såväl som att arbeta operativt med försäljningen.

 

Start-up hjälpen
När ni för första gången ska gå in på en ny marknad  kan vi, tillsammans med partners inom vårt internationella nätverk, hjälpa er med Interim Business kompetens specialiserad inom det finansiella teknologi området. Det kan ske i form av tillgång till lokal expertis inom marknadsundersökning, PR eller att bygga upp en Sales Pipeline. Uppgifterna utförs av erfarna affärsmän med relevant bakgrund inom ert affärsområde.

Vi kan hjälpa er växa inter-nationellt med kostnads-kontroll.

Säljträning & Coaching
Vi kan tillsammans med vårt nätverk av partners planera, förbereda och genomföra avancerad men ändå beprö-vad säljträning. Genom att dessutom medverka vid implementeringen av de nya kunskaperna säkerställs att organisationen får en varak-tig effekt av investeringen.

Dessutom finns det tillfällen där en fristående coach på ett effektivt sätt kan hjälpa både den egna försäljnings-chefen och säljteamet med att hitta nya vägar och moti-vationsfaktorer.

Med vår erfarenhet kan vi utveckla er säljorganisation.  Entusiasm och driv är inget som kommer automatiskt - man måste ständigt arbeta med att hålla ångan uppe.

 


Nyheter

ð

(2003-09-01)  Lansering av den egna web-siten.

ð

(Pågående)  Coachning och utveckling av säljfunktionen hos tekniskt högtstående programvaruföretag.

ð

(Våren - 2003)  Coach vid utbildning av all personal med kundkontakt vid  börsnoterat IT-företag i Solution Selling®.

ð

(Våren - 2003)  Planera och genomföra avvecklingen av internationellt programvarubolags funktion för Account Management samt strukturera om proccessen för hantering av befintliga kunder.

ð

(2003-04-01)  Start av Durendal Consulting.

  

Intressant läsning

ð

Läs mer om Solution Selling® och hur denna teknik för att hantera komplexa säljproccesser mot komplexa kund-organisationer kan förbättra förmågan att genomföra affärer samt hålla prognoser och budgetar.
Sales Performance International
Selling Sciences

ð

Läs mer om säljhinder och hur du genom att redan i rekryteringsfasen, eller senare, analysera individerna med hjälp av SPQ®-testet kan säkerställa hög leveransförmåga hos ert säljteam.
Behavioral Sciences Research Press

   
   
 

Durendal Consulting  Nattviolsvägen 9  |  S-139 35  Värmdö  |  SWEDEN

Senast uppdaterad: 2004-01-21